Έρευνα και Ανάπτυξη

Tο επιστημονικό δυναμικό της SEEMS διαθέτει πλούσιο ερευνητικό προφίλ με χαρακτηριστική εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων (υλικό και λογισμικό) και σημαντική δυναμική στην εμπλοκή σε ερευνητικές προσπάθειες, σε έργα εντός της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό.
Η εταιρική τεχνολογία  εξελίσσεται συνεχώς με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Ενδεικτικά Έργα Ε & Α

ΕνΑυΣυ

ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας

Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες (ΕΣΠΑ2014-2020)

nIoVe

nIoVe

An Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet of Vehicles. (Horizon 2020)

Intense

Intense

Particle physics experiments at the high intensity frontier, from new physics to spin-offs. A cooperative Europe - United States - Japan effort. (Horizon 2020)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αλεξανδρούπολη

Ανδριανουπόλεως 27

Αλεξανδρούπολη, 68131, Ελλάδα

info@seems.gr -  +302551023116

Θεσσαλονίκη

Πλάτωνος 42

55236, Πανόραμα-Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

info@seems.gr   

SEEMS

Η SEEMS είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 2017. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η SEEMS βασίζεται σε μια ομάδα εμπνευσμένων και εργατικών ερευνητών που αναπτύσσουν προοδευτικές τεχνολογικές λύσεις στα πλαίσια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

© 2017 | SEEMS