Γίνε Μέλοςτης ομάδας μας

Location: Thessaloniki

SEEMS PC, a Greek start-up focused on IoT solutions development employing Artificial Intelligence techniques, is looking for a highly-motivated Embedded Software Engineer who has strong interpersonal skills and the ability to solve complex problems. As an Embedded Software Engineer, at first, you will work on an Internet of Things European project.

Responsibilities

 • Designing and development of embedded software for IoT devices (including software analysis, design, implementation, integration, verification and validation).
 • Working as part of a development team.
 • Writing clean, maintainable, efficient and reusable code.
 • Providing optimization ideas to achieve speed and scalability.
 • Keeping up with emerging technologies.
 • Providing solution to real-world problems.
 • Proposing ideas for additional products, techniques, tools and services.
 • Troubleshooting and supporting existing products and infrastructure.

 Requirements

 • BSc in Electrical Engineering, Computer Engineering, or equivalent.
 • Knowledgeon embedded C/C++ systems development.
 • Fluent in English language.
 • Completed military obligations (for male candidates)

 Benefits

 • Working environment which inspires team spirit and cooperation
 • Enthusiastic and open-minded multidisciplinary team
 • State-of-the-art tools, libraries and technologies
 • Cooperation with the greatest R&D organizations and institutions
 • Training opportunities for continuous personal improvement

If you strive for innovation and want to work with state-of-the-art technologies join us! Send us your detailed CV at hr@seems.gr, quoting reference: (RD002).

Location: Thessaloniki

SEEMS PC, a Greek start-up focused on IoT solutions development employing Artificial Intelligence techniques, is looking for a highly-motivated Full Stack Developer who has strong interpersonal skills and the ability to solve complex problems. As a Full Stack Developer, you will join our software development team to implement challenging R&D projects.

Responsibilities

 • Designing, coding (both the frontend and backend), unit testing, and debugging with focus on usability and performance.
 • Cooperating with the development team.
 • Writing clean, maintainable, efficient and reusable code and libraries.
 • Providing optimization ideas to achieve speed and scalability.
 • Keeping up with emerging technologies.
 • Providing solution to real-world problems.
 • Proposing ideas for additional products, techniques, tools and services.
 • Troubleshooting and supporting existing products and infrastructure.

Requirements

 • BSc / MSc in Information/Computer Science, Software Engineering or equivalent.
 • Good programming abilities in OOP (Java or/and .NET).
 • Experience in NoSQL or SQL databases.
 • Familiar with fundamental design principles behind a scalable application.
 • Experience in designing and developing RESTful APIs.
 • Excellent use of English language.
 • Completed military obligations (for male candidates).

 Considered as a plus:

 • Experience in developing software applications (desktop, mobile, web).
 • Experience on code versioning tools, such as Git.
 • Experience with CSS and Bootstrap.
 • Knowledge of cloud computing (AWS, Azure, etc.).
 • Skills in building apps for the Android or/and iOS platform.

Benefits

 • Working environment which inspires team spirit and cooperation
 • Enthusiastic and open-minded multidisciplinary team
 • State-of-the-art tools, libraries and technologies
 • Cooperation with the greatest R&D organizations and institutions
 • Training opportunities for continuous personal improvement

If you strive for innovation and want to work with state-of-the-art technologies join us! Send us your detailed CV, at hr@seems.gr, quoting reference: (RD003).

Location: Thessaloniki

SEEMS PC, a Greek start-up focused on IoT solutions development employing Artificial Intelligence techniques, is looking for a highly-motivated Hardware Engineer who has strong interpersonal skills and the ability to solve complex problems. As a Hardware Engineer, you will join our development team to implement challenging R&D projects.

Responsibilities

 • Designing, from component selection to electrical design, unit testing, and debugging with focus on usability and performance
 • Cooperating with the development team
 • Writing clean, maintainable, efficient documentation
 • Providing optimization ideas to achieve speed and scalability
 • Keeping up with emerging technologies
 • Providing solution to real-world problems
 • Proposing ideas for additional products, techniques, tools and services
 • Troubleshooting and supporting existing products and infrastructure

Requirements

 • BSc / MSc in Electrical and Computer Engineering or equivalent
 • Knowledge of digital and analog electronics
 • Excellent use of English language
 • Completed military obligations (for male candidates)

Considered as a plus:

 • Experience in electronic hardware design (KiCAD, Eagle, Altium).
 • Knowledge of German Language

Benefits

 • Working environment which inspires team spirit and cooperation
 • Enthusiastic and open-minded multidisciplinary team
 • State-of-the-art tools, libraries and technologies
 • Cooperation with the greatest R&D organizations and institutions
 • Training opportunities for continuous personal improvement

If you strive for innovation and want to work with state-of-the-art technologies join us! Send us your detailed CV, at hr@seems.gr, quoting reference: (RD005).

Location: Thessaloniki

SEEMS PC, a Greek start-up focused on IoT solutions development employing Artificial Intelligence techniques, is looking for a highly-motivated AI Engineer who has strong interpersonal skills and the ability to solve complex problems. As an AI Engineer, you will join our software development team to implement challenging R&D projects.

Responsibilities
• Designing, coding, testing, training systems with focus on usability and performance
• Select appropriate datasets and data representation methods
• Perform statistical analysis
• Cooperating with the development team
• Writing clean, maintainable, efficient and reusable code and libraries
• Providing optimization ideas to achieve speed and scalability
• Keeping up with emerging technologies
• Providing solution to AI problems
• Proposing ideas for additional products, techniques, tools and services
• Troubleshooting and supporting existing products and infrastructure

Requirements
• BSc / MSc in Information/Computer Science, Electrical and Electronic Engineering,
Physics, Mathematics or equivalent
• Experience in object-oriented programming languages (C#, Python, C++, Java)
• Experience using machine learning libraries
• Experience in NoSQL or SQL databases (Oracle, MSSQL, MongoDB)
• Experience on code versioning tools, such as Git
• Familiar with fundamental design principles behind a scalable application
• Excellent use of English language
• Completed military obligations (for male candidates)
Considered as a plus:
• Experience in AI using platforms such as TensorFlow, Caffe & Torch
• Knowledge of cloud computing (AWS, Azure, etc.)

• Experience with Big Data technologies (Hadoop, etc.)
• Knowledge of German Language

Benefits
• Working environment which inspires team spirit and cooperation
• Enthusiastic and open-minded multidisciplinary team
• State-of-the-art tools, libraries and technologies
• Cooperation with the greatest R&D organizations and institutions
• Training opportunities for continuous personal improvement
If you strive for innovation and want to work with state-of-the-art technologies join us! Send us your detailed CV, at 
hr@seems.gr, quoting reference: (RD006)

Αίτηση Εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αλεξανδρούπολη

Ανδριανουπόλεως 27

Αλεξανδρούπολη, 68131, Ελλάδα

info@seems.gr -  +302551023116

Θεσσαλονίκη

Πλάτωνος 42

55236, Πανόραμα-Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

info@seems.gr   

SEEMS

Η SEEMS είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 2017. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η SEEMS βασίζεται σε μια ομάδα εμπνευσμένων και εργατικών ερευνητών που αναπτύσσουν προοδευτικές τεχνολογικές λύσεις στα πλαίσια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

© 2017 | SEEMS